Arena i Enghaven til debat

Borgmesteren havde budt til borgermøde, for at afsløre planerne om en sportsarena i Enghaven, planer, som end ikke politikerne i byrådet havde set. Salen på Hotel Schaumburg var da også fyldt til næstsidste plads med interesserede borgere.

Borgmesteren havde budt til borgermøde, for at afsløre planerne om en sportsarena i Enghaven, planer, som end ikke politikerne i byrådet havde set. Salen på Hotel Schaumburg var da også fyldt til næstsidste plads med interesserede borgere.
Borgmester Lægaard indledte med at sige at en arena kunne være med til at binde Ny Holstebros fokusområder – kultur, sport, turisme, sundhed og erhverv – sammen og en at en central placering ville kunne give nogle synergieffekter med det omgivende erhvervs og kulturliv. Han understregede at en arena kræver at der kan findes investorer, der vil skyde penge i projektet.

Derefter tog arkitekt N.C. Andersen fra Søren Andersens Tegnestue over og præsenterede et udkast. Arenaen tænkes placeret tæt op af den bygning der indeholder Blockbuster, dvs. i Enghavens sydende og forbundet med denne via en glasarkade. Indgangen tænkes placeret i den modsatte ende af komplekset, dvs. mod nord. Under arenaen er planen at der skal være en parkeringskælder, mens stueetagen skal være helliget “wellness” – dvs. fitness og lignende – bowling, butikker, etc. På første etage kommer så selve arenaen, som får 3500 siddepladser. Den kan omdannes til to træningsbaner til hverdagsbrug. I sidebygninger skal der være plads til kontorer og lignende.

Med flotte panorama-billeder viste han hvor pænt arenaen ville passe ind i omgivelserne og – sikkert for at komme kritik fra beboerne i de nye lejligheder i Skt. Pauls Have i forkøbet – var der også et panorama der viste hvor lidt en arena vil ødelægge udsigten fra lejlighedernes altaner.

N.C. Andersen berørte også en ofte drøfter problematik, nemlig at en arena vil tage mange af de parkeringpladser, som der i forvejen er mangel på i byenkernen. I projektet vil der faktisk blive ca. 40 nye parkeringpladser, fordi Enghaven tænkes omlagt, så pladsen bliver bedre udnyttet.

Søren Hemdorff, chef for teknisk forvaltning, fortsatte hvor H.C. Andersen slap og præsenterede forsamlingen for en opgørelse over parkeringspladser i centrum. I en radius af 200 meter fra Enghaven er der 654 plader, plus 1333 pladser i afstanden 200-400 meter og plus yderligere 586 pladser i 400-600 meters afstand. Hans pointe var at der er pladser nok i relativ nærhed – hvis de udnyttes. Til en topkamp med 3500 tilskuere i arenaen regnes der med cirka 900 biler og da kampene som oftest er uden for butikkernes åbningstid, burde parkering ikke være et problem.

Adgangsforholdene til Enghaven havde han også oppe at vende. Han kom ikke med nogen konkret løsning, men henviste til at kommunen uden alle omstændigheder vil undersøge trafikforholdene grundigt og gøre noget ved det. Og at en af mulighederne er at lave elektronisk pladsanvisning, så byens p-pladser udnyttes bedre.

Hans Kristian Didriksen, forvaltningsdirektør, var den næste ved mikrofonen. Indledningvis talte han lidt om
synergieffekter, som, understregede Didriksen, forudsætter en bynær placering. Dernæst berørte han driften af en arena, hvor forretninger, kontorer – fx. advokater der flytter til byen som følge af retsreformen – bowling, fitness, café og – selvfølgelig – TTH er elementer. Kommunal virksomhed kunne, ifølge Didriksen, også drage fordel af en placering ved arenaen.

Han huskede også at nævne at en arena naturligvis ikke kun er til håndbold, men også andre sportsgrene, og i øvrigt kan dække behovet for en “østhal” – hvis ellers den skønnes østlig nok.

Efter disse indlæg var der pause og derefter tid til spørgsmål og kommentarer fra folket. TTH-formand “Don” Orla D. Jepsen fik lov at lægge for med ros til det flotte projekt og en understregning af, at en arena er for hele Holstebro, ikke kun håndbolden. TTH spiller jo kun godt to gange 13 førsteholdskampe på hjemmebane på en sæson. Ikke desto mindre er det, ifølge Jepsen, vigtigt for klubbens udvikling med gode, tidssvarende forhold.

De øvrige kommentarer spændte vidt: Forslag om en tunnel fra Enghaven under anlægget og ud på Viborgvej, udbygning af IC Vest fra bla. en formand for en beboerforening i Ellebæk, placering af en arena ved det gamle elkraftværk overfor MusikTeateret, placering af arena ved stadion, det økonomiske aspekt, indsigelser fra beboere i Skt. Pauls Have. Ikke overraskende var der en overvægt af borgere med en grundlæggende negativ indstilling til en arena i Enghaven, da det jo gerne er folk der er uenige og vil have noget ændret, der dukker op. Det var dog de færreste der stillede spørgsmål ved en arena i det hele taget, hvilket var dejligt at opleve for undertegnede. Herfra skal kun lyde en opfordring til beslutningstagerne: Tag en beslutning – og gør det snart! Vi har efterhånden ventet længe.

Udgivet Kategorier Ikke-kategoriseret