Vigtigt med en åben dialog

Bondehold.dk takker den tidligere Tvis-spiller Dan Laursen for følgende indlæg i dabatten om en sammenlægning af Tvis KFUM og HH90:

Bondehold.dk takker den tidligere Tvis-spiller Dan Laursen for følgende indlæg i dabatten om en sammenlægning af Tvis KFUM og HH90:
Hej Tvis- og Holstebrofans!!! Som inkarneret Tvis-tilhænger er det jo spændende at høre, at der forsøges på en sammenlægning, så det sportslige niveau yderligere kan blive hævet i det vestjydske…..men, men, men…

Lad nu være med at lave de samme dumme fejl, som andre klubber inden for håndbold- og fodboldverdenen har gjort. Det vigtigste er at føre en åben dialog fra alle parters side, så alle synspunkter og meninger kommer frem. Ud fra dette grundlag er det meget nemmere at diskutere hvordan en eventuel sammenlægning strukterelt skal sættes sammen.

Det er vigtigt at både ledere, dem som tænker fornuftsmæssigt og dem som tænker følelesesmæssigt, spillere og forældre åbner deres sind for andres synspunkter. Dette muliggør en forståelsesramme, hvor alle parters interesse i et vist omfang plejes.

Jeg synes det er en god idé med en sammenlægning. Det kunne være fantastisk hvis man kunne samle kræfterne om at udvikle håndbolden sportsligt, økonomisk og socialt, så en eventuel sammenlægning kunne blive en magtfaktor i dansk håndbold. Mit synspunkt er at ungdomshåndbolden skal opprioteres økonomisk, hviklet mulligør en sportslig og social udvikling. Dette forudsætter at der arbejdes endnu mere seriøst med ungdomsspillerne både på det sportlige og sociale plan. Tvis KFUM har et ry for at udvikle gode ungdomsspillere, men dette kan de blive endnu bedre til, hvis en eventuel sammenlægning er villig til at satse på ansættelse af sportsfaglige konsulenter. Der er jo et stort opland af ungdomspiller, som med den „rigtige” opdragelse til en træningskultur, kan være med til at danne et fundament for to liga-hold. Selvfølgelig skal den social faktor heller ikke overses. I stedet for at tænke i økonomiske baner, kunne det være spændende at lægge et andet perspektiv på hvilke muligheder en sammenslutning åbner for: samarbejde mellem trænere på senior- og ungdomsniveau, nye sociale netværk, facilitets„udvidelse” og udfordringen i at opbygge en ny klubkultur hvor der lægges vægt på tryghed og nærhed.

Jeg håber at mit indlæg kan være med til at nuancere debatten. Det sidste råd er at jeg håber på at man ikke lader debatten blive forhastet. Nye tanker skal have lov til at blive bearbejdet før de spirer. Dan Laursen

NB: Tvis KFUMs herreliga tag jer sammen og kæmp med hjertet!!!!!!!!!