Protestafgørelse stadfæstet

Dansk Håndbold Forbund meddeler hermed, at DHFs turneringsudvalg på forretningsudvalgets anmodning har genbehandlet protesten mellem Viborg HK og Team Tvis Holstebro, idet Viborg HKs klage over turneringsudvalgets afgørelse af 29.03.2001 er indgået i sagsbehandlingen.

Dansk Håndbold Forbund meddeler hermed, at DHFs turneringsudvalg på forretningsudvalgets anmodning har genbehandlet protesten mellem Viborg HK og Team Tvis Holstebro, idet Viborg HKs klage over turneringsudvalgets afgørelse af 29.03.2001 er indgået i sagsbehandlingen.

Turneringsudvalget har ikke kunnet konstatere nye momenter i sagen, hvorfor udvalget stadfæster tidligere truffet afgørelse.

I henhold til turneringsreglementets stk. 6.19 er turneringsudvalgets afgørelser af protester inappellable.

Forretningsudvalget har taget afgørelsen til efterretning, og sagen er hermed afsluttet, således at omkampen gennemføres mandag den 9. april 2001 kl. 19:00 i Viborg Stadionhal, efter foreningernes fælles beslutning.

Kilde: Dansk Håndboldforbund.