Brabrand bliver i 1. division

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse godkendte på dagens bestyrelsesmøde, at Brabrand efter ansøgning kan blive i 1. division.

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse godkendte på dagens bestyrelsesmøde, at Brabrand efter ansøgning kan blive i 1. division.
Sent fredag modtog DHF en meddelelse fra tilsynet med Brabrands betalingsstandsning om, at man havde godkendt fremsendelsen af Brabrands ansøgning om forbliven i 1. division.

Ansøgningen begrundes med, at Brabrand i den kommende sæson ikke har kontrakter, hvorfor en lang række spillere forlader foreningen. Hertil kommer foreningens vanskelige økonomiske situation.

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse ønsker en stærk og sportslig spændende HåndboldLiga for damer i sæson 2002/2003, og på denne baggrund blev ansøgningen imødekommet.

Beslutningen medfører, at Tvis/Holstebro rykker direkte i HåndboldLigaen.

Kilde: Dansk Håndboldforbund.